Aanpak

Uw budget en tijd voor het (laten) ontwikkelen van software zijn beperkt. Het is daarom van belang dat de beschikbare tijd en middelen optimaal worden benut. De aanpak van TestVisie is hierop afgestemd door:

  • Een risk based strategie toe te passen. Grote risico’s krijgen veel test aandacht, lage risico’s weinig.
  • Fouten vroeg vinden of nog beter: voorkomen.
  • Structuur aan te brengen in test activiteiten.

Deze aanpak wordt toegepast binnen agile / scrum projecten als ook binnen projecten gebaseerd op ‘waterfall’.