Over TestVisie

TestVisie is gespecialiseerd in software testen. Alle diensten die TestVisie levert hebben één doel: zo snel mogelijk met een onderbouwd vertrouwen uw software in gebruik nemen.

De aanpak die TestVisie hanteert is “risk based“. Dat wil zeggen dat onderdelen van de software waar het risico hoog is, relatief veel test aandacht krijgen. Deze aanpak wordt toegepast binnen zowel ‘agile’ als ook ‘waterfall’ projecten.

TestVisie richt zich op:

  • Organisaties die zelf software ontwikkelen. Zie diensten en ook aanpak voor nadere informatie.
  • Detacherings bedrijven.
  • Organisaties die (maatwerk) software inkopen. Klik hier voor nadere informatie.