Risk based strategie

Met de risk based test strategie van TestVisie wordt de meeste tijd en middelen besteed aan de onderdelen van de software waar de grootste risico’s aan kleven. De minste tijd wordt besteed aan de onderdelen waar het risico laag is. Kort door de bocht: “No risk, no test”

Bij het inschatten van de risico’s worden kans en impact meegenomen.

risico-matrix

Rood = Grote impact, hoge kans: intensief testen

Groen = Grote impact, kleine kans: gematigd testen

Blauw = Kleine impact, hoge kans: gematigd testen

Wit = Kleine impact, kleine kans: niet of zeer beperkt testen