Acceptatie Testen

Stel u koopt (maatwerk) software in van een externe partij. Hoe weet u nu of het risico om deze software straks in gebruik te nemen aanvaarbaar is?

Door het uitvoeren van een acceptatie test wordt inzicht verkregen in deze risico´s. TestVisie helpt u door samen met uw medewerkers en de leverancier de risico´s te identificeren. Op basis van de vastgestelde risico´s worden acceptatie testen gedefinieerd en uitgevoerd. De uitkomsten van deze testen vertellen u uiteindelijk in hoeverre u daadwerkelijk risico loopt. Lees meer hierover bij aanpak.

Op deze manier kunt u straks gefundeerd besluiten of de software klaar is om in gebruik te nemen. Met deze aanpak vergroot u de kans dat u straks uw bedrijfsprocessen adequaat kunt uitvoeren aanzienlijk!

Daarnaast kan TestVisie een belangrijke bijdrage leveren door met uw leverancier vroegtijdig af te stemmen over software kwaliteit. Door met de leverancier bepaalde afspraken te maken en hier op toe te zien, wordt al in een vroeg stadium kwaliteit afgedwongen. Dit verdient zicht snel weer terug. (zie ook vroeg fouten vinden)

TestVisie kan op verschillende manieren bij dragen aan uw acceptatie test traject. Dit kan door hierin te adviseren, maar ook door het gehele test traject op te zetten en uit te voeren. Neem contact op voor nadere informatie.