Test automatisering

Door testen te automatiseren kan een set van testen accuraat en snel worden uitgevoerd. Hiermee kan snel inzicht worden verkregen in de kwaliteit van de software. Ook is het handig wanneer later nog eens een keer een regressie test moet worden uitgevoerd.

Een mooie gedachte, maar in de praktijk wil dit echter nogal eens tegen vallen:

  • Het onderhouden van de test scripts wordt veelal onderschat en onvoldoende gedaan.
  • Ondanks test automatisering, worden er door de klant toch nog flink wat fouten gerapporteerd.
  • Het uitvoeren van de set geautomatiseerde testen levert meer fouten op in de testen zelf, dan op het product wat wordt getest.
  • Testen automatiseren blijkt duur te zijn. Weegt het voordeel van test automatisering wel op tegen het handmatig uitvoeren van testen?
  • Test automatisering betekent vaak een eenzijdige benadering van de software. Veelal is dit onvoldoende om kwaliteit te borgen.

De aanpak van TestVisie is er op gebaseerd dat er eerst een goede structuur nodig is voordat aan test automatisering kan worden begonnen. In een test plan moeten helder risico’s worden ge├»dentificeerd waar de test aktiviteiten inzicht in moeten gaan geven. Vervolgens moet voor elk van deze risico’s een strategie uiteen worden gezet. Pas als dat gedaan is kan worden beoordeeld of test automatisering een waardevolle bijdrage kan leveren aan het reduceren van de risico’s.

TestVisie helpt u graag bij de implementatie van test automatisering. Neemt u contact op om te horen wat TestVisie voor u kan betekenen.